сигнализация и управление

пултове

PNO

Бутониера за монтаж на стена/колона оборудвана с 2 контакта – обикновено отворени. За монтиране на колонка COL10N.

PNC

Бутониера за монтаж на стена/колона оборудвана с един контакт затворен контакт. нормално отворен и един контакт нормално затворен. За монтиране на колонка COL10N.

IPB.NC

Индустриална бутониера оборудвана с един отворен и един затворен контакт.

IPB.NO

Индустриална бутониера оборудвана с два контакта, които обикновено са отворени.

карти на продукта

PNO - PNC - IPB.NO - IPB.NC

Търси в сайта

News

Equipe Baie 2018
Artibat 2018
IRI.TX : Предавател с 4 канала
Кодиране ARC, Rolling Code или фиксирано кодиране?
https://www.beninca.com/images/logo_site.png Via del Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy sales@beninca.com +39 0444751030