BULL624 TURBO.S / BULL624 TURBO

приложение в жилищни комплекси

  • 24 Vdc

Бърз моторедуктор 24 Vdc, с вградена централа за интензивна употреба. Вградената централа, позволява да се изчисли позицията на мотора, като се започне от измерването на моментната скорост на движение (виртуален енкодер). Максимална продуктивност и скорост (25m/min с 600 Kg). Наличието на виртуалния енкодер позволява да се управляват по оптимален начин забавянията и да се определи трасето (STC System).

Обезопасителен датчик, който прекъсва захранването на мотора по време на операциите за деблокиране. Възможност за функциониране и в режим срещуположни врати, посредством допълнителна приставка (SIS)

https://www.beninca.com/img/product/727e939392251f58492282c125ffc5416f/jpg/bull624-turbos-bull624-turbo--automatismi-beninca.jpg

карти на продукта

BULL624 TURBO

блокове за управление

CP.B24TURBO

Търси в сайта

News

Equipe Baie 2018
Artibat 2018
https://www.beninca.com/images/logo_site.png Via del Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy sales@beninca.com +39 0444751030