Контролирайте всичко...и от разстояние

4JUN2018

Новата система BeMOVE, за управление от дистанция на всички автоматични входове и не само. Една система, която посредством управление на команди, употреба на устройствата по зададени часове или още за активирането на командите посредством функцията GPS на смартфон, позволява да извършите всичко това, което желаете, когато желаете и преди всичко, във ваше отсъствие.

Системата се характеризира от наличието на един централен изход (HOOP), който на практика представлява интерфейса между приложението (BeMOVE) и свързаните с нея продукти (автоматизми на портали, гаражи, светлини, и др.)

Управление чрез GPS

Запаметявайки Вашето местоположение и задавайки радиуса на действие, ще бъде възможно да се изпраща една команда за задействане на автоматизмите. Да влезете в дома си никога не е било по-лесно.

Търси в сайта

News

Equipe Baie 2018
Artibat 2018
https://www.beninca.com/images/logo_site.png Via del Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy sales@beninca.com +39 0444751030