BULL624 Turbo

11JUN2018

BULL624 Turbo е нов модел двигател за плъзгащи портали до 600 kg при 24 Vdc, който гарантира максимална скорост (25 m/min) във фазите на отваряне или затваряне на портала и система против премазване на крайници с амперометрично отчитане.

Вградената централа, позволява да се изчисли позицията на мотора, като се започне от измерването на моментната скорост на движение (виртуален енкодер), гарантира максимална безопасност и оптимално управление на забавянията с възможност за проследяване на трасето (STC System).

Снабден е със сензор за безопасност, който прекъсва захранването по време на операциите по разблокиране, BULL624 може да функционира и в случай на липса на електрическа енергия, благодарение на вграденото зарядно и в режим „срещуположни врати“, посредством допълнителна приставка (SIS). BULL624TURBO

Търси в сайта

News

Equipe Baie 2018
Artibat 2018
https://www.beninca.com/images/logo_site.png Via del Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy sales@beninca.com +39 0444751030