• обещание за надеждност
  • безопасността като основна ценност
  • KNX member
  • Извън границите на Италия

91_ISO9001_rgb_150.jpg

 

Automatismi Benincà е предприятие със система за управление на качеството сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001 от TÜV Италия. Сертификацията удостоверява съответствието на международните стандарти ISO 9001 и удостоверява ангажимента на фирмата в опазването на организационната структура в съответствие с изискванията на стандарта

logoCE.png

Продуктите на BENINCÀ са предназначени да отговарят на различни изисквания на пазара, и за да стане това, по време на фазите на проектиране и изпитване, те са подложени на електрическо и механично изпитание на живо, което е насочено към симулиране на прилагане в реалния свят. Ето защо ние имаме две места, едно вътрешно и едно външно.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Това са изпитания на продуктите, които са насочени към потвърждаване на защитеността от излъчване, и че това излъчване е в рамките на максималните граници, определени от Европейската общност за нашите устройства. Тези тестове също ни позволяват да се установи дали продуктът е готов да получи маркировка "CE".

KNX_CERTI_MARK_RGB.jpg

Да бъдем член на KNX означава да се разработват продукти, сертифицирани от асоциацията като съвместими с универсалния продукт за управление на жилища и сгради като цяло. Допълването на системите с този протокол на практика прави автоматизациите напълно съвместими с най-модерните системи за автоматизация на дома.

Чрез постоянно внимание на избора на материали, и благодарение на вътрешният контрол, групата преследва ежедневните предизвикателства повече от всякога с една основна цел: да бъде пример за качеството на италианското производство по света.

Отделите, работещи с ясната цел за поддържане на високо ниво на качество и надеждност, са с ясната нагласа за мисията на компанията.

Процедурите, които се интерпретират в рамките на системата за качество, която включва различни области, и през които се интерпретират като обещание за изпълнение, в компанията и навън.

Търси в сайта

News

Equipe Baie 2018
Artibat 2018
https://www.beninca.com/images/logo_site.png Via del Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy sales@beninca.com +39 0444751030