РАБОТА С НАС

 

КАКВО ТЪРСИМ

Фирмената среда е млада и динамична, с широк диапазон на позициите, отворена е за току-що завършили висшисти и за висшисти с различни специалности (инженери, икономисти, лингвисти ...).

Профилът на подходящия кандидат за позиция в холдинг „Benincà“ трябва да показва гъвкавост, добри умения за общуване и добро писмено и устно владеене поне на английски език.

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР

Подборът започва от анализ на всяка получена автобиография в отдел „Човешки ресурси“, като се насрочва първо интервю, в случай че профилът на кандидата представлява интерес.

Следва второ интервю с Началника на съответния отдел и със собствениците.

Всъщност собствениците на фирмата участват дейно в процеса по подбор: кандидатът трябва да споделя същите ценности, които стоят в основата на фирмата, която въпреки че вече е на международния пазар никога не губи своя семеен характер, който я прави различна.

Точно поради това от кандидатът се изисква да изпрати само своята автобиография, но и презентационно писмо, което помага на фирмата да разбере неговите навици и професионални амбиции.

@

Търси в сайта

News

Equipe Baie 2018
Artibat 2018
https://www.beninca.com/images/logo_site.png Via del Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy sales@beninca.com +39 0444751030