Регистрация

      

Акаунт

@

Съгласие от страна на заинтересованото лице, съобразно регламент UE 2016/679

Тези права могат да бъдат упражнявани, изпращайки специално запитване до Администратора на обработването на лични данни, посредством каналите за контакт, посочени в чл. 1 на настоящия информационен лист.Запитванията, относно упражняването на Вашите права, ще бъдат обработени без неоправдано закъснение и при всички случаи, до един месец от подаването на молбата; само в случаи на особена сложност и в зависимост от броя на получени молби, този срок може да бъде удължен с допълнителни 2 (два) месеца.Информират се конкретно и по отделно, както се изисква съгласно чл. 21 на Общия регламент за защита на личните данни, че ако личните данни са обработвани с цел маркетинг, заинтересованото лице има право да се противопостави във всеки един момент и в случаите, в които заинтересованото лице се противопостави, личните данни не могат повече да бъдат предмет на обработване за тези цели.Упражняването на правата не е предмет на никакво обвързване под никаква форма и е безплатно. Адресът на електронна поща за упражняване на правата е gdpr@beninca.com.

Търси в сайта

News

Equipe Baie 2018
Artibat 2018
https://www.beninca.com/images/logo_site.png Via del Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy sales@beninca.com +39 0444751030