Registrace

      

Účet

@

Souhlas Subjektu údajů v souladu s nařízením 2016/679/EU

Výše uvedená práva se mohou uplatnit zasláním žádosti Správci zpracování prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených v čl. 1 tohoto dokumentu.Žádosti týkající se uplatnění práv budou včasně vyřízeny, nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti; pouze ve velmi komplikovaných případech a v případě velkého počtu žádostí může být tato lhůta prodloužena o další 2 (dva) měsíce.Zřetelně a odděleně Váš upozorňujeme v souladu s čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů, že pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.Uplatnění práv není podmíněno žádným omezením formy a je bezplatné. Adresa elektronické pošty pro uplatnění práv je gdpr@beninca.com.

Vyhledat na webových stránkách

News

BeMOVE pokročilé funkce
Nový JIM.3 pro bytová sekční vrata
Equipe Baie 2018
Artibat 2018
https://www.beninca.com/images/logo_site.png Via del Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy sales@beninca.com +39 0444751030